برگزاری دومین رویداد ملی کارآفرینی مراقبت های مکمل

دومین رویداد کارآفرینی، فناوری و نوآوری با محوریت مراقبت های مکمل برگزار شد.

 

    نظرتان را بنویسید