درباره شتاب دهنده تخصصی سکو

شتاب‌دهنده تخصصی سکو از مرداد ماه سال 1398، برای هموارسازی راه پر پیچ و خم کسب و کارهای نوپا در زمینه سلامت؛ با محوریت سالمند و کودک، راه‌اندازی شد. این شتاب‌دهنده توسط افرادی سرمایه‌گذاری شده است که سال‌ها در حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی، فناوری زیستی و دارویی تجربه های موفق کاری دارند و به بازار این حوزه مسلط هستند.
در فرآیند کاری، ابتدا ایده ها و گروه های کسب و کاری که ضریب بالایی در کسب موفقیت در زمینه ی یاد شده دارند را شناسایی کرده و با در اختیار قرار دادن فضای کار، امکانات شبکه‌سازی، کوچ و منتورینگ زمینه موفقیت شان را فراهم می شود.
بسیاری از گروه های کسب و کار نوپا را جوانان تحصیل کرده در زمینه پزشکی، پیراپزشکی، مهندسی پزشکی و فناوری زیستی- دارویی تشکیل می دهند که علی رغم استعداد، انگیزه و توانایی؛ تجربه لازم در راه‌اندازی یک کسب و کار نوپا را ندارند. شتابدهنده تخصصی سکو امکانی را فراهم می کند که این گروه ها بتوانند در فضای کاری مناسب، به شبکه ارتباطی و افراد متخصص و صاحب نظر در این حوزه دسترسی داشته باشند و همین طور با استفاده از نظرات منتور (افرادی که در زمینه های مرتبط تخصص و مهارت دارند) هدایت و راهنمایی شوند.

علاوه بر در اختیار قرار دادن فضای کاری مانند سایر شتابدهنده ها، خدمات دیگری از جمله موارد یاد شده و خدمات تخصصی مانند در اختیار قرار دادن آزمایشگاه های مناسب، آموزش کسب و کار و رشد مهارت های فردی نیز به تیم های انتخاب شده ارائه می شود.
وجه تمایز شتابدهنده تخصصی سکو، ارائه بسته های خدماتی، که ترکیبی است از مشاوره، منتورینگ (راهنمایی فنی و تخصصی در حیطه شغلی خاص توسط متخصص) و کوچینگ ( رهبری و هدایتی که منجر به رشد فردی و شغلی می شود).
کارایی این بسته های خدماتی افزایش بهره وری و رشد فردی است که منجر به افزایش ضریب موفقیت می شود. این بسته ها با نام اختصاصی منچینگ به افرادی که مشتاق رشد و ترقی کسب و کار نوپای خود هستند؛ یا در غالب بسته های حمایتی به صورت رایگان به گروه هایی که جهت شتابدهی و سرمایه گذاری انتخاب شده اند ارائه می گردد یا به صورت انفرادی به افرادی که کسب و کار خود را دارند و به جهت اصلاح مسیر به گروه متخصص شتابدهنده سکو مراجعه کردند با دریافت هزینه ارائه می شود.
امید است این شتاب دهنده با توجه به راهی که برای کمک به رشد، ترقی و پویایی کشور در عرصه کسب و کار و سلامت در پیش گرفته است به اهداف غایی و مترقی که برای خود ترسیم کرده است دست یابد.

تماس در واتساپ whatsapp