احسان نوری
6 پست ها

شتابدهنده تخصصی سکو حمایت خود را از اولین رویداد استارتاپی خونگی شو، ورزشی شو به عنوان حامی علمی رویداد اعلام نمود

به گزارش دبیرخانه اولین رویداد استارتاپی خونگی شو، ورزشی شو؛ آقای مهندس محمد حسین ربیعی مدیرعامل شتابدهنده تخصصی سکو گفت: در روزهایی که جامعه بیش از پیش نیاز به نشاط

تماس در واتساپ whatsapp