احسان نوری
9 پست ها

حمایت سازمان نظام پزشکی از ایده های نوآورانه و استارتاپی سلامت

دکتر علیرضا سلیمی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی درخصوص «دومین رویداد کارآفرینی فناوری های تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و علوم آزمایشگاهی » توضیحاتی داد که در زیر می خوانید:

مراسم اختتامیه دومین رویداد کارآفرینی فناوری های تجهیزات پزشکی

به گزارش اداره کل روابط عمومی؛ دکتر علیرضا سلیمی، معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی در خصوص دومین رویداد کارآفرینی فناوری‌های تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی بیان کرد:  تعداد

شتابدهنده تخصصی سکو حمایت خود را از اولین رویداد استارتاپی خونگی شو، ورزشی شو به عنوان حامی علمی رویداد اعلام نمود

به گزارش دبیرخانه اولین رویداد استارتاپی خونگی شو، ورزشی شو؛ آقای مهندس محمد حسین ربیعی مدیرعامل شتابدهنده تخصصی سکو گفت: در روزهایی که جامعه بیش از پیش نیاز به نشاط