مدیریت تیم

از نظر ما آنها چه خصوصیاتی دارند؟ قوی و قدبلند هستند که در مرکز دایره قدرت ایستاده و دستورات خودرا با صدایی رسا به گوش افراد تیم می رسونند؟ آنها کسانی هستند که دسترسی بهشون سخت است و ممکنه هیچ وقت مستقیم با این افراد صحبت نکنیم؟ آنها خشن و

تعهد

تعهد به خود امروز شنبه است. یکی از اون بی­شمار شنبه­هایی که قراره تغییر بزرگی رو شروع کنیم. یکی قراره ورزش کنه. یکی از ما قراره درساشو بهتر بخونه. یکی­مون هم قراره امورش رو منظم­تر پیگیری کنه. اما احتمال اینکه این شنبه هم مثل هزاران شنبه دیگر بی­دستاورد سپری بشه

نظم

نظم فردی، ذهنی، مالی، کاری تو این روزای پر شتاب که همه چیز با سرعت نور از کنارمون عبور می­کنند احتمالاً خیلی از ما با کوهی از کارهای عقب افتاده، ایمیل­های بی پاسخ، قرارهای بی سرانجام، ایده­های رها شده و کلی کار دیگه طرفیم. انگار در مسابقه­ای نا برابر با