محمد حسین ربیعی

کارآفرین و کوچ کسب و کار

مشاور اقتصادی طرح‌های صنعتی

احسان نوری

کارشناس مهندسی پزشکی-بیوالکتریک، مدرس و کوچ حرفه‌ای کسب‌وکار

رئیس هیات مدیره و مدیر آموزش شتابدهنده تخصصی سکو

هم‌بنیانگذار استارتاپ‌های تله‌طب، روبان و داستانپ

سید امیرحسین میردامادیان

کارشناس مهندسی پزشکی-بیوالکتریک، کارشناس حرفه‌ای بیمه و کوچ حرفه‌ای کسب‌وکار

مدیر بازرگانی شرکت مهندسی آریان تجهیز ماد، کنترل کیفی کننده تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی

مدیرحقوقی و مشاور مدیرعامل شتابدهنده تخصصی سکو

تماس در واتساپ whatsapp