کوچینگ کسب و کار

کوچینگ گونه‌ای از رشد و پیشرفت است که در آن فردی به نام مربی، شخص آموزش گیرنده یا مشتری را برای دستیابی به اهداف حرفه‌ای یا شخصی‌اش، آموزش می‌دهد و هدایت و حمایت می‌کند.

یک مربی (یا کوچ) درزمینهٔ‌های مختلف، برای افراد در جایگاه‌های متفاوت می‌تواند مفید و مؤثر باشد؛

با بهره‌گیری از افراد با تجربه و متخصص در حوزه‌های مختلف مرتبط با کسب و کار و حوزه سلامت، این خدمات ارائه خواهد شد