منتورینگ و مشاوره

منتورینگ را می توان رابطه ای دانست که در آن فردی با تربه بیشتر فردی با تجربه کمتر را راهنمایی می کند.

با بهره‌گیری از افراد با تجربه و متخصص در حوزه‌های مختلف مرتبط با کسب و کار و حوزه سلامت، این خدمات ارائه خواهد شد.

برای استفاده از خدمات منتورینگ از کافه منچینگ بازدید نمایید.