حامی

مدلین به حامیان رویداد کارآفرینی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی پیوست.

تیم مدلین یکی از حامیان رسانه‌‌ای و محتوایی رویداد کارآفرینی مدلین مجموعه‌ای برای معرفی فرصت‌های جدید کسب‌وکار در حوزه سلامت دیجیتال است. مدلین، اجزای اکوسیستم کسب‌وکاری سلامت را به هم