مسئولیت_پذیر

تعهد

تعهد به خود امروز شنبه است. یکی از اون بی­شمار شنبه ­هایی که قراره تغییر بزرگی رو شروع کنیم. یکی قراره ورزش کنه. یکی از ما قراره درساشو بهتر بخونه.