کرونا_ویروس

دومین رویداد کارآفرینی فناوری های تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی وآزمایشگاهی

کمیته سیاست‌گذاری رویداد به منظور پیشگیری و مقابله با انتشار ویروس کرونا در کشور، برگزاری حضوری دومین رویداد کارآفرینی فناوری‌های تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی را تا اطلاع ثانوی به